منابع انسانی


استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است!

 

معرفی سیستم منابع انسانی

 

شركت برسا با توجه به اهميت نيروي انساني در هر مجموعه و تجربيات خود در زمينه سيستم‌ هاي مديريت منابع انساني، اقدام به طراحي و توليد نرم‌افزار هايي نموده است كه قابليت ثبت و نگهداري اطلاعات فردي و تكميلي پرونده پرسنل، محاسبه کارکردها، جذب و استخدام، ارزشيابي و تشکيلات و ... آنها را در هر مجموعه دارا باشد .

ماژول های منابع انساني برسا

 

سیستم پرونده پرسنلی

نرم ‌افزار پرسنلی با هدف متمرکز سازی اطلاعات پرسنل و انجام کلیه امور مربوط به احکام و پرونده ‌های پرسنلی در سازمان ‌ها طراحی شده است . این سیستم، با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیند های مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه مینماید .

generic cialis usa ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنل شامل:

اطلاعات شخصی و هویتی، اطلاعات قراردادی، اطلاعات بیمه ای، اطلاعات مالیاتی، اطلاعات تکمیلی، تصاویر مدارک هویتی، افراد تحت تکفل، سوابق کاری، سوابق تحصیلی، سوابق ایثارگری، زبان های خارجی، فعالیت های ورزشی، تشویقات و تنبیهات، ارزشیابی، سوابق علمی و تحقیقاتی، فرم مربوط به آیین نامه جذب، موارد انقطاع از خدمت، لیست مرخصی ها و مأموریت ها، دوره های آموزشی، نرم افزارها و ...

سیستم online pharmacy prometh with codeine ساختار و تشکیلات

 • اجراي طبقه بندي مشاغل در حوزه نظام هاي خصوصي و دولتي
 • امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیلات سازمانی
 • امکان تعریف پست های سازمانی
 • امکان سطح بندی پست های سازمانی در رده های گوناگون مدیریتی، کارشناسی و …
 • امکان نوع بندی پست های سازمانی بر اساس پارامترهایی نظیر: ثابت، مجازی، متناظر و …
 • امکان تعریف سقف تعداد پست های بلاتصدی و تصدی دار
 • امکان نگهداری تاریخچه پست های سازمانی
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • امکان تعریف مسیر ارتقاء شغلی
 • امکان تعیین مشاغل مجاز برای احراز یک پست
 • امکان تعریف نیازهای آموزشی لازم برای احراز یک شغل
 • امکان ثبت پارامترهای لازم جهت احراز یک شغل نظیر: جنسیت، مدارک تحصیلی، سوابق مرتبط و …
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از مشاغل نظیر حق اشعه، سختی کار و …
 • امکان ارتباط یک شغل به رسته های شغلی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از محل های جغرافیایی واحدهای سازمانی، مانند: محرومیت از تسهیلات رفاهی بدی آب و هوا و …
 • امکان نسخه برداری و بارگذاری از قسمت های مختلف چارت جهت سهولت و تسریع در تعریف چارت های مشابه
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای پست های سازمانی نظیر درجات سرپرستی مستقیم و غیر مستقیم
 • انواع گزارشات کاربردی

سیستم تردد

 • https://smj.org.sa/pages/help/buy-kamagra-discrete-uk.html امکان تعریف انواع الگو های شیفت مانند: روزهای هفته، روزهای ماه، کار و استراحت، نامنظم و ...
 • click امکان تعریف شیفت های کاری بر اساس الگو های تعریف شده و ایجاد خودکار بازه های زمانی کاری توسط سیستم
 • http://support.bac.edu/?=what-happens-if-you-snort-viagra امکان تخصیص پرسنل به شیفت های کاری در بازه های زمانی مشخص و بایگانی نوع شیفت آنها در دراز مدت
 • click امکان برقراری ارتباط با تمامی دستگاه های کارت ساعت
 • get link امکان تعریف تقویم کاری و تقویم تعطیلات سازمان
 • go to site امکان تعریف عوامل و تنظیمات مختلف شیفت از قبیل: اضافه کار اول وقت، اضافه کار آخر وقت، تأخیر، تعجیل، بازه شناوری، مأموریت، مرخصی، کسر کار، تعطیل کاری، شب کاری و ... با محیط فرمول نویسی کاملاً پویا بنا به مقتضیات سازمان و به دلخواه کاربر و با تخصیص بازه زمانی مؤثر
 • see url امکان بایگانی فرمول های عوامل تردد سنوات گذشته
 • https://chris-pharma.net/search/erectile.php?for=viagra-blue-tint&is=1 کلیه محاسبات و اطلاعات فقط به سه جدول 1- کارت ساعت 2- مرخصی و مأموریت 3- بازیابی تمامی اطلاعات، وابسته می باشد . (توضیح اینکه تمامی اطلاعات بصورت خودکار وارد و محاسبه می شود و هیچگونه نیازی به ورود اطلاعات توسط کاربر نیست)
 • buy xalacom no prescription محیط کاربر پسند
 • click سرعت پردازش اطلاعات بالا
 • http://www.safetyfirstint.com/assets/details.php?purchase=viagra-2cb&fl=9 پوشش دهی کامل هر نوع شیفت کاری أعم از منظم یا نامنظم
 • buy levitra thailand پوشش دهی کامل هر نوع محاسبات مربوط به کارکرد پرسنل
 • follow چرخه کامل فرآیند مرخصی روزانه و ساعتی
 • go چرخه کامل فرآیند مأموریت روزانه و ساعتی
 • http://twincoromax.com/?usd=mexican-generic-cialis چرخه کامل فرآیند ثبت تردد دستی
 • buy viagra southampton ارتباط مستقیم با سیستم حقوق و دستمزد و صدور اطلاعات کارکرد ماهانه، اضافه کار، کسر کار، مرخصی، مأموریت، شیفت کاری، شب کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری و ...
 • https://chris-pharma.net/search/erectile.php?for=viagra-xanax-drug-interactions&is=1 گزارش تردد من: شامل تردد های هر پرسنل، کارکرد ماهانه هر پرسنل، کارکرد روزانه هر پرسنل، مرخصی ها و مأموریت های هر پرسنل، مانده مرخصی هر پرسنل
 • http://www.safetyfirstint.com/assets/details.php?purchase=ge-n-eric-viagra&fl=9 گزارش تردد زیر مجموعه من: شامل تردد های پرسنل زیر مجموعه، کارکرد ماهانه پرسنل زیر مجموعه، کارکرد روزانه پرسنل زیر مجموعه، مرخصی ها و مأموریت های پرسنل زیر مجموعه، مانده مرخصی پرسنل زیر مجموعه
 • http://www.safetyfirstint.com/assets/details.php?purchase=50-viagra-for-99&fl=9 امکان ثبت تخصیص کارانه به پرسنل زیر مجموعه با توجه به کارکرد ماهانه آنها
 • https://chris-pharma.net/search/erectile.php?for=3generic-meltabs-viagra&is=1 تقویم فارسی و میلادی
 • here امکان تعریف شیفت های پیچیده کاری، از شیفت ها و ساعت های ساده کارمندی تا شیفت های چرخشی، نگهبانی، چند تکه، شناور و ...

سیستم صدور احکام

 • tadalafil with dapoxetine online پوشش دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام های مختلف جبران خدمات با توجه به تنوع و گستره آنها با پیچیدگی هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت های موجود در این خصوص بر اهمیت دقت و سرعت در انجام محاسبات مربوطه می افزاید .
 • http://www.cedar.buffalo.edu/~partha/shop.php?rx=pose-de-stent-et-viagra&il=1 پوشش دهی تنوع و پیچیدگی های نظام های جبران خدمات
 • watch پیاده سازی انواع نظام صدور احکام از جمله مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل و نظام امتیازی بانکی
 • acquisto viagra reato امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پایدار و امکان ارائه خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها
 • click here طبقه بندی مشاغل
 • effects from side viagra مدیریت ساختار سازمانی
 • cialis build up امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به صورت دلخواه و به تفکیک انواع گروه های استخدامی
 • viagra and heart attack risk محاسبه عوامل حکمی به صورت خودکار
 • enter صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی
 • follow url پوشش دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان بوسیله ابزار گردش کار در صدور احکام
 • click کارگزینی و فرآیندهای مأموریت و مرخصی
 • http://www.cedar.buffalo.edu/~partha/shop.php?rx=viagra-vs-cialis-sales&il=1 امکان تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
 • get link فرمول نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی
 • viagra tastes different امکان انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • محاسبه عوامل حکم کارگزینی و صدور احکام اصلاحی به صورت خودکار
 • امکان صدور احکام و قرارداد ها به تفکیک پرسنل بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان محاسبه خودکار گروه، رتبه و طبقه پرسنل بر اساس جداول اطلاعاتی تعیین شده
 • امکان ارائه هشدارهای لازم به کاربر جهت اطلاع از خاتمه قرارداد، انقضاء مرخصی بدون حقوق، پرسنل غیر فعال و ...
 • امکان محاسبه و صدور احکام بازنشستگی پرسنل مطابق با ساختار استاندارد
 • امکان طراحی و تنظیم انواع خروجی های چاپی و تصویری حکمی و قراردادی به تعداد نامحدودو ...

سیستم حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه‌ های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما به تفکیک انواع استخدام
 • امکان فرمول‌ نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامتر های متنوع و نگهداری تاریخچه تغییرات آن ‌ها برای پوشش‌ دهی محاسبات معوقه
 • امکان تنظیم ویژگی ‌های عوامل حقوقی در محاسبات به عنوان مثال مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و غیره
 • امکان ثبت معوقه‌ های حکمی و کارکردی و پوشش ‌دهی کامل محاسبات معوقه
 • محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و باز خرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
 • امکان تعریف انواع پرداخت ‌ها و محاسبات خاص سازمان، جدا از محاسبات حقوق و انجام عملیات مستقل مربوط به آن (تعریف عوامل، ورود اطلاعات کارکردی، انجام محاسبه، صدور سند حسابداری و گزارش ‌های مرتبط برای پرداخت‌ ها و محاسبات بین ماه)
 • امکان تهیه گزارش‌ها و فایل (دیسکت) بیمه مطابق با استاندارد های تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش‌ها و فایل (دیسکت) دارایی مطابق با استاندارد های تعریف شده
 • پیاده سازی انواع نظام های پرداخت شامل مدیریت خدمات کشوری، طرح طبقه بندی مشاغل، نظام امتیازی بانکی، نظام هماهنگ پرداخت و انواع نظام های خاص سازمانی و شرکتی
 • امکان پیاده سازی و استقرار نرم افزار برای انواع نظام ها در یک سازمان
 • امکان محاسبات حقوق بصورت انفرادی / گروهی با سرعت و دقت بسیار بالا 
 • صدور سند مالی حقوق و دستمزد بصورت مکانیزه و مطابق با ساختار دلخواه
 • امکان مدیریت وام های پرداختی به پرسنل و کسر ماهانه اقساط
 • امکان طراحی و تنظیم خروجی چاپی و تصویری فیش حقوق به تعداد نامحدود
 • امکان دریافت فیش حقوقی از طریق پست الکترونیک و پیامک
 • امکان تهیه لیست و فایل پرداخت بانک به تفکیک پرسنل، استخدام، مرکز هزینه و واحد
 • تعدیل مالیات حقوق بر اساس درآمد سالانه هر ماه

سیستم جذب و استخدام

 • معرفی انواع ردیف های شغلی مورد نیاز سازمان بصورت نامحدود
 • معرفی انواع وضعیت های درخواست شغل بر حسب نیاز سازمان
 • معرفی مراحل فرآیند استخدام و گردش کار مرتبط با آن در سازمان
 • معرفی موسسات کاریابی طرف قرارداد سازمان
 • امکان تعریف بانک سوالات آزمون استخدامی مرتبط با هر ردیف شغلی
 • ثبت اعلام نیاز و صدور مجوز استخدامی به تفکیک واحد های سازمانی
 • ثبت نتیجه هر مرحله از فرآیند استخدامی همراه با نتایج و امتیازهای کسب شده
 • نگهداری کامل سوابق و تاریخچه فرآیند استخدامی به تفکیک متقاضیان استخدام
 • ثبت مکانیزه اطلاعات متقاضیان استخدام شده در سیستم پرسنلی
 • امکان اعمال گزینش ، جستجو و گروه بندی بر اساس پارامترهای دلخواه برای تمامی گزارش ها 
 • امکان تهیه و طراحی خروجی های چاپی، تصویری و نموداری در کلیه گزارش ها
 • امکان تهیه گزارش از رزومه های دریافتی به تفکیک ردیف شغلی
 • امکان تهیه گزارش از متقاضیان استخدامی به تفکیک مراحل استخدامی تعریف شده
 • امکان تهیه گزارش زمان رسیدگی به درخواست های شغلی به تفکیک واحد های سازمانی
 • امکان تهیه گزارش از لیست جلسات مصاحبه همراه با نتیجه آن در بازه تاریخی دلخواه
 • امکان تهیه انواع گزارش های لیستی / آماری با محتوا و ساختار دلخواه با استفاده از گزارش ساز
 • شناسایی پست های بلا تصدی
 • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
 • اعلام الزامات و شرایط احراز تصدی پست
 • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
 • امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی
 • امکان گردآوری رزومه های دریافتی از طریق سایت یا کاربر
 • امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی
 • اعلام لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه
 • انواع گزارشات کاربردی
 • تست MBTI ، آزمون اکسل، آزمون Word ، آزمون زبان، آزمون هوش، آزمون نقش افراد در کار تیمی، قابلیت طراحی سوالات و ...
 • و ...

سیستم امکانات رفاهی

 • امکان تشکیل پرونده بیمه تکمیلی برای هر یک از کارکنان
 • امکان ثبت درخواست و نگهداری سوابق هزینه ‎های درمانی و بهداشتی کارکنان
 • مدیریت انواع وام ‎های پرسنلی (تشکیل پرونده وام‎ های رفاهی و حفظ سوابق وام‎ ها) و امکان گزارش‌گیری
 • امکان رزرواسیون، ثبت و نگهداری سوابق ارائه خدمات در حوزه های تفریحی، ورزشی و مسافرتی
 • امکان اتصال یکپارچه به سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی و احکام
 • ارائه انواع گزارشات و داشبورد های مدیریتی و کاربردی در حوزه خدمات رفاهی
 • امکان رضایت سنجی کلیه خدمات رفاهی
 • اماکن رفاهی و اقامتی: فهرست اماکن رفاهی و اقامتی بهمراه تشریح امکانات و ظرفیت هریک، گالری تصاویر، تور بازدید آنلاین و امکان رزرواسیون
 • خدمات مسافرتی: تورهای زیارتی، تورهای سیاحتی و گردشگری، ثبت نام در تور، پرسش های متداول، پیشنهادات و انتقادات و نظرسنجی مربوطه و ...
 • امور حمایتی و تشویقی: کمک هزینه ها، پاداش های مناسبتی، پاداش های غیر مناسبتی، جوایز و تشویق ها، صدور کارت خرید، شارژ کارت خرید، البسه، مراکز تخفیفی و ...
 • مسابقات ورزشی: تقویم ورزشی، ثبت نام در مسابقات، تشکیل تیم های ورزشی و ...
 • اردوی ورزشی: تقویم اردوها، ثبت نام در اردو، اردوی کوهنوردی، پیشنهاد برگزاری اردو و ...
 • بهداشت: نکات بهداشتی روز، تقویم آزمایشات ادواری، برنامه اهدای خون، برنامه زمانی آرایشگاه، رزرو و خرید بن و ...
 • درمان: نکات درمانی روز، برنامه مطب، گرفتن نوبت مطب، ارتباط با پزشک، ارتباط با پرستار و ...
 • بیمه: بیمه پایه، بیمه تکمیلی درمان، جدول تعهدات، جدول تعرفه ها، شرایط اخذ هزینه های درمانی، درخواست افزایش/ کاهش، وضعیت اسناد پزشکی، وضعیت پرداخت خسارت، وضعیت حق بیمه، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر مانده بدهکار، درخواست صدور الحاقیه، بیمه های اتومبیل، سایر بیمه ها و ...

سیستم آموزش

اعلام انواع دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به مشاغل ثبت شده و همچنین چارت سازمانی . اعلام نیروهای انسانی و پیش بینی آموزش های حین خدمت با توجه به ترفیعات و انتصابات پیش رو و همچنین تغییر و تحولات ثبت شده در سیستم و ثبت تاییدیه های مربوطه.

 

-         وجود فرآیندهای آموزش شامل نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخش

-         تخصیص منابع دوره آموزشی به صورت خودکار و قابلیت بارگذاری انواع فایل ‌های آموزشی با فرمت ‌های مختلف اعم از ویدئو، تصویر، متن و ...

-         مدیریت اطلاع‌‌‌‌ رسانی در مورد برگزاری دوره آموزشی به شرکت‌‌‌‌کنندگان، اساتید و ...

-         قابلیت اتصال به کلاس‎های مجازی (LMS)

-         امکان ارزیابی دوره ‌‌‌‌ها برای اساتید و شرکت‌‌‌‌ کنندگان

-         امکان برگزاری آزمون ‏های الکترونیکی با تعریف انواع سؤال و تحلیل نمرات

-         اختصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی، ارزیابی دوره ها و شرکت در نیاز سنجی و …

-         انواع گزارشات، نمودارهای سفارشی، گواهینامه ها و فرم ‎ها

-         مدل اثر بخشی کرک پاتریک  The Kirkpatrick Model

-         یکپارچگی کامل با ماژول های مدیریت تشکیلات و مشاغل، مـسیر ارتقـای شغـلی، حسابداری هزینه، پیشخوان خدمات، حقوق و دستمزد و پرسنلی

سیستم بهداشت و درمان

 

- تعریف انواع معاینات پزشکی خاص سازمان بر اساس فرد، شغل و یا سمت

- تعریف فرم های معاینات و آزمایشات دوره ای برای کل سازمان یا برای هر فرد از افراد سازمان

- تعریف بیمارستان ها و آزمایشگاه های طرف های قرارداد

- ایجاد آلارم های زمانی برای تجدید هر نوع آزمایش و یا برای هر یک از افراد سازمان

- تشکیل پرونده پزشکیکارکنان

- ثبت نتایج آزمایشات و معاینات پزشکی دوره ای و درج در پرونده پرسنلی

- گزارش از پرونده پزشکی پرسنل در یک بازه زمانی مشخص و یا به صورت کلی

- گزارش از یک بیماری خاص در سازمان و یا زیر مجموعه های سازمان

- گزارش آماری از روند بیماری ها در کل سازمان و یا برای یک پرسنل مشخص در سازمان

- ثبت و گزارش از هزینه های انجام شده و استفاده از بیمه های مورد استفاده

- نگهداری از اطلاعات پرونده بیماری های هر یک از افرد سازمان

- امكان ورود اطلاعات مربوط به مشخصات و قواعد شركت هاي طرف قرارداد

- ورود اطلاعات و كنترل كليه خدمات درماني مربوط به اين شركت‌ ها و مشخصات آن ‌ها از جمله سقف مبالغ قابل استفاده، فرانشيز و …

- امكان ثبت قرارداد هاي بيمه هاي تكميلي در فاصله زماني اعتبار آن‌ ها

- ورود ريز اطلاعات افراد تحت پوشش بيمه كننده

- امكان ورود اطلاعات درماني شامل تاريخ مراجعه، نوع خدمات درماني، مبالغ و …

- صدور سند حسابداري اتوماتيك براي پرداخت‌ هاي نقدی

- امكان ثبت اتوماتيك مبالغ پرداختي همراه با حقوق ماهانه

- تهيه ديسك بانك

- تهيه انواع گزارش‌ هاي متنوع به تفكيك قرارداد ها، ريز خدمات و ...

سیستم ارزیابی عملکرد

 

- امکان تعیین ارزیابی شاخص های فردی و شغلی، به صورت تفکیک شده برای هر واحد (به صورت کمی و کیفی) و وزن دهی به شاخص ها

- امکان معرفی معیار با چهار الگوی 1- امتیازی 2- مصداقی (چند گزینه ای) 3- مصداقی بازه ای 4- محاسبات بر اساس عملکرد

- امکان انجام ارزیابی 360 درجه

- امکان ثبت وقایع موثر

- تعریف دوره‎ های زمانی ارزیابی

- ارائه انواع گزارشات کاربردی حوزه ارزشیابی (داشبورد)

- امکان برقراری ارتباط با ماژول حقوق و دستمزد و آموزش

سیستم وام و تسهیلات

 

- امکان تعریف انواع تسهیلات اعم از وام، مساعده و یا بدهی اقساطی

- تعریف شرایط دریافت هر نوع تسهیلات به تفکیک نوع وام و فرد (سقف وام، حداکثر سن باز پرداخت، تعداد دفعات مجاز دریافت وام)

- امکان تعریف فرمول محاسبه سود / کارمزد به ازای هر گروه از اقساط (تسهیلات پرداختی برای هر فرد)

- امکان محاسبه پلکانی اقساط

- امکان تعریف انواع بیمه های تکمیلی و نحوه کسر هر نوع بیمه تکمیلی به ازای هر نوع استخدام

- امکان پیاده سازی کامل فرآیند درخواست تسهیلات بر پایه کارتابل

- امکان پیاده سازی کامل فرآیند درخواست مساعده بر پایه کارتابل

- کنترل شرایط دریافت تسهیلات و مساعده و همچنین کنترل مشمول بودن یا نبودن درخواست کننده در زمان ثبت درخواست

- امکان ثبت و مشاهده وام های تخصیص یافته، تعداد اقساط، مبلغ اقساط و مانده وام به ازای هر فرد

- امکان ثبت و مشاهده بدهی های تخصیص یافته، تعداد اقساط، مبلغ اقساط و مانده وام به ازای هر فرد

- امکان ثبت و مشاهده مساعده های تخصیص یافته، تعداد اقساط، مبلغ اقساط و مانده وام به ازای هر فرد

- امکان ثبت متمم وام و ترمیم وام قبلی و تعیین شرایط جدید برای مستهلک نمودن وام

- امکان کسر مبلغ باز پرداخت قسط مشخصی از وام / بدهی و یا توقف کسر قسط برای یک یا چند دوره

- امکان متوقف نمودن گروهی وام ها

- امکان پرداخت مستقیم وام و تسویه تمام یا بخشی از مبلغ وام به صورت مستقیم

- گزارش اقساط وام ها با فیلتر های متعدد به تفکیک هر ماه و یا بین ماه های مختلف

- گزارش از وضعیت بدهی ها

- ارائه فایل کسر گروهی اقساط تسهیلات

- گزارش از انواع تسهیلات قابل ارائه و شرایط آن

- گزارش از تسهیلات اخذ شده توسط هر فرد از افراد سازمان با اطلاعات کامل

 

 

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده